Архівний відділ

Бориспільської райдержадміністрації

Київської області

a

Штатиphoto
Гудим Інна Миколаївна

-

Начальник відділу архівної справи та реєстраційних дій Бориспільської районної державної адміністрації, призначена на посаду наказом керівника апарату Бориспільської районної державної адміністрації 18 грудня 2019 року № 97-к "Про переведення Гудим І.М."

Закінчила Київський педагогічний інститут ім. Б. Грінченка (1997рік) та Національну Академію державного управління при Президентові України (2014рік).

Начальник відділу архівної справи та реєстраційних дій здійснює керівництво діяльністю відділу, складає плани розвитку архівної справи в Бориспільському районі, плани-звіти відділу та забезпечує їх виконання; подає звіти про їх виконання; здійснює загальне діловодство відділу; готує на розгляд колегії Бориспільської райдержадміністрації, нарад, що проводяться райдержадміністрацією, Бориспільською районною радою, документи з питань діяльності відділу та розвитку архівної справи в Бориспільському районі; забезпечує зберігання, облік і охорону документів НАФ, переданих відділу юридичними особами, які діють (діяли) на території району, друкованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи, облікових документів і довідкового апарату до них;організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до НАФ або вилученням документів з нього; проводить облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району; погоджує в Державному архіві області та подає на затвердження голови районної державної адміністрації списки №№1, 2, 3 юридичних осіб; перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в установах, підприємствах та організаціях, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів; надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності Трудового архіву; веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає відомості про ці документи Державному архіву області; складає паспорт відділу та подає його Державному архіву області; здійснює експертизу цінності документів НАФ, що зберігаються у відділу, створює і вдосконалює довідковий апарат до документів НАФ; контролює підготовку, дотримання термінів виконання архівних довідок,архівних витягів та копій із документів, надає дозволи на користування документами НАФ користувачами у відділі та за межами ; організовує та здійснює використання документів НАФ шляхом ініціативного інформування, підготовок виставок, радіопередач, публікацій у пресі тощо; вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи відділу, архівних підрозділів установ району, у тому числі і через засоби масової інформації; організовує роботу експертної комісії, головою якої є, та виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.